Case-tävling

JiA-caset 2017

Arrangeras av Juridiska föreningen i samarbete med Gernandt & Danielsson Advokatbyrå. På morgonen kommer din klient till dig med ett problem. Du och ditt team ska leverera en lösning till eftermiddagen. Ni måste arbeta effektivt och med fokus på klientens önskemål och intressen. Du kan inte förbereda dig då alla förutsättningar ges på plats. Jurister från Gernandt & Danielsson är med och ger stöd och råd under hela dagen, från frukost till middag.

Vill du få inblick i hur det kan gå till när en tar sig an ett konkret ärende på en advokatbyrå? Anmäl dig då till JiA-caset 2017! 

JiA-caset 2017
För femte året i rad arrangeras JiA-caset av Juridiska Föreningen i samarbete med advokatbyrån Gernandt & Danielsson. Gernandt & Danielsson har flera år i rad rankats i topp bland landets advokatbyråer och har en gedigen erfarenhet av såväl svensk som internationell affärsjuridik.

Det är intensivt och krävande att arbeta på en advokatbyrå, men det är också oerhört roligt och utvecklande. Som student kan det vara svårt att bilda sig en uppfattning om hur vardagen som biträdande jurist egentligen ser ut, och därför är JiA-caset 2017 en bra möjlighet till att få inblick.

Arbetet på Gernandt & Danielsson bedrivs i princip uteslutande tillsammans med andra kollegor. För varje projekt sätts det ihop en grupp av medarbetare som svarar mot den kompetens och erfarenhet som det aktuella uppdraget kräver. Arbetet präglas av ett nära samarbete, både mellan kollegorna i projektgruppen och mellan advokatbyrån och klienten.

De problemen Gernandt & Danielsson får att lösa för sina klienter är ofta komplexa. För att klara uppgifterna krävs, utöver gedigna juridiska kunskaper, bland annat kreativa, taktiska och strategiska färdigheter. Dessutom måste den juridiska lösningen kunna förklaras och presenteras med färdigheter i pedagogik så att klienten hänger med. Genom att yngre medarbetare arbetar nära mer erfarna kollegor i projekten växer individen gradvis in i advokatrollen.

JiA-caset 2017 är en unik möjlighet för dig att utvecklas genom att pröva på advokatbyråjobbet för en dag i en verklighetsförankrad miljö. Caset hanteras lagvis och i tävlingsform; alla tävlingsinsatser är koncentrerade till en och samma dag och något förberedande arbete krävs därför inte. Jurister från Gernandt & Danielsson är med och ger stöd och råd under hela dagen, från frukost till middag.


Om tävlingsdagen
Under tävlingsdagen ska deltagarna lagvis lösa ett affärsjuridiskt case för en fiktiv klients räkning. Upplägget ligger nära vardagen på en affärsjuridisk byrå: klienten kommer med ett problem på morgonen och förväntar sig en lösning snabbt, i detta fall redan senare samma dag när lagen presenterar sina förslag för juryn.

Casedagen inleds med gemensam frukost på Grand Hotel i Lund. Där presenteras deltagarna och juristerna från Gernandt & Danielsson för varandra och tävlingsupplägget introduceras. Du delas in i ett lag och laget tilldelas ett eget arbetsrum där caseuppgiften finns och allt nödvändigt material som behövs för att lösa uppgiften. Därefter tar ett par timmars intensiv problemlösning vid: teamet ska läsa igenom materialet, diskutera och skriva ner ett förslag till lösning samt förbereda en presentation. Du och ditt team har sedan ca 10 minuter på er att presentera er lösning för en jury.

Det lag som i slutet av dagen presenterar den mest övertygande lösningen vinner tävlingen och premieras med ett lärorikt pris. Dagen avslutas med middag på Mat & Destillat med god mat och dryck i fortsatt trevligt sällskap. Under middagen koras vinnarlaget. Presentation av vinnarlaget samt prisutdelning sker på Höstfesten, som avslutar JiA-dagarna, den 26 oktober.


Priset

Gernandt & Danielssons framgång bygger på gedigen juridisk kunskap. Byråns mål i mötet med studenter är att dela med sig av denna kunskap och erfarenhet. Det vinnande laget välkomnas därför, tillsammans med vinnarlaget från casedagen i Uppsala, till en heldag på Gernandt & Danielssons kontor i Stockholm. Där väntar personliga och initierade möten och samtal med personer som arbetar med affärsjuridik på högsta nivå och kan ge råd för hur du tar dig dit. Därefter väntar middag och övernattning på hotell. Gernandt & Danielsson står för såväl resa som uppehälle.

 

Vi ser fram emot att träffa dig!

Varma hälsningar,

G&DLogo