Debatt

”This House Believes that the International Criminal Court is effective in enforcing a global criminal justice system.”
Lilla Salen AF-Borgen, 18:00-20:00, den 25 oktober.

Den Internationella brottmålsdomstolen baserad i Haag (ICC – International Criminal Court) är en kontroversiell institution. ICC är nobelt i sitt ändamål att kämpa för global rättvisa, men dess politiska kontext begränsar dess möjligheter att utöva sin jurisdiktion. De mäktigaste staterna lyser med sin frånvaro som ratificerande parter till Romstadgan 1998 (vilken etablerar ICC). Vad gäller brotten folkmord, krigsbrott samt brott mot mänskligheten, är förövarna många men de dömda få. Gravt ihåliga undersökningsmetoder får åtal att kollapsa av brist på bevis, och flera afrikanska stater vägrar samarbeta med en “representant för neokolonialism”. Kan ICC anses vara legitim och effektiv trots den allvarliga kritiken? Kan vi vara stolta över ICC, trots att den är oförmögen att förhindra illdåd och grymheter i Syrien, Nordkorea och Burma? Detta låter som förutsättningar för en debatt, så låt oss få höra den!

Att debattera i anpassad Oxfordstil innebär att fyra debattörer (som vi kallar talare) får stångas två mot två över ett specifikt påstående (som vi kallar motion). Varje talare får hålla ett inledningstal med sina viktigaste argument; moderatorn öppnar därefter upp för frågor; slutligen får varje talare hålla en slutplädering för att summera debatten till sin fördel.
Publiken röstar genom appen Mentimeter på motionen både före och efter debatten, på så sätt kan vi ana den allmänna opinionen och dessutom se vilka argument som vägde tyngst!

Välkommen!

Lucinda David 1

MODERATOR

Lucinda David is a PhD fellow in Economic Geography at Lund University, Chief Adjudicator of the World Universities Debating Championships in 2012, TEDx Talk speaker, international debate educator and founder of the Lund Debate Society.

PROPOSITION

Leena Grover 1

 

Leena Grover is the author of Interpreting Crimes in the Rome Statute of the International Criminal Court (Cambridge University Press, 2014) and was legal adviser to the chief negotiators on the aggression amendments to the Rome Statute. 

 

Letizia_Lo_Giacco_WCMS-2 copia

 

 

 

Letizia Lo Giacco, is a doctoral candidate in international law at Lund University, where she also teaches. Her working experience includes the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia, the Special Tribunal for Lebanon and the ICC.

 

OPPOSITION

Iryna Marchuk

 

 

Iryna Marchuk is Associate Professor at the Faculty of Law at the University of Copenhagen. She has worked as a visiting professional at the ICC, and is the author of The Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law: A Comparative Law Analysis.

.

21753522_10214748455248652_4089195434323476480_n

 

 

 

Tom Cornell recently worked as a visiting professional at the ICC, where he was judicial assistant to Judge van den Wyngaert in the Appeals Division. He was mainly involved in the ongoing appeal in the case of Prosecutor v Bemba.