Debatt

Jag läste för ett tag sedan ett citat som lydde: “Jag har aldrig i mitt liv lärt mig något av någon som höll med mig”. Det ligger något i det. För att ett demokratiskt samhälle ska utvecklas måste idéer och reformer stötas och blötas, diskuteras och utvärderas. Genom debatter ges olika och viktiga perspektiv som utan debatt hade kunnat lämnas utan hänseende.

Ämnet för årets JiA-debatt blossade särskilt upp under våren 2020 och har engagerat många. Under debatten diskuteras ämnet av kompetenta paneldeltagare med olika erfarenheter och perspektiv.

Debattämne, paneldeltagare och moderatorer kommer att presenteras senare.

Jag hoppas och tror att det kommer att bli en oerhört spännande debattkväll som leder till
eftertanke. Välkomna!

 

Ansvarig: Henriette Estebring

Kontakt: debatt.jia@jf.se