Debatt

Migrationsrätt och maktförskjutning

– En paneldiskussion om dagens migrationsrätt och förskjutningen av makt från politik till juridik

Hösten 2015 sattes Sveriges rykte om medmänsklighet och öppenhet på prov. Den dåvarande regeringen vände hastigt i sin politik, och gick från att hålla predikande tal om Europas mest öppna flyktingpolitik till att stänga gränserna likt ”The Wall” i Game of Thrones. Det talas om en humanitär katastrof, men ofta som att det är den svenska befolkningen som är drabbad. Inte de miljontals som flyr sina hem med risk för sina liv.

Regeringens vändning har haft stora konsekvenser för den svenska migrationsrätten och dess tillämpning, bland annat genom den så kallade begränsningslagen och gymnasielagen. Många, däribland jurister, har gett sig in i debatten om migrationsrättens förändring. Situationen kan betraktas som en effekt av juridifiering – fenomenet som beskriver hur makt alltmer förskjuts från politiker till jurister.

Utvecklingen väcker många viktiga frågor. Vilka konsekvenser har de senaste årens politiska händelser haft för dagens migrationsrätt, och inte minst för de människor den påverkar? Hur ska jurister som arbetar med migrationsrätt förhålla sig till de senaste årens rättsutveckling? Vilket ansvar har dagens jurister för de människor som just nu befinner sig på flykt?

Årets JiA-debatt anordnas i flera syften, ett av de är att nå ut till så många som möjligt med kunskap kring de utmaningar som dagens migrationsrätt står inför. Förhoppningen är att kunna bidra med en debatt som avviker från det förväntade.

Stolt presenterar jag Lovisa Häckner Posse som kvällens moderator. Lovisa är doktorand i socialrätt, och undervisar bland annat inom migrationsrätt på juristprogrammet. Hon har tidigare arbetat på migrationsdomstolen, samt varit engagerad i kvinnojoursrörelsen och Rädda barnen.

Bland deltagarna har vi än så länge:

Mikael Ribbenvik, tidigare student från juristprogrammet här i Lund och generaldirektör för Migrationsverket sedan 2017. Mikael Ribbenvik har jobbat i 18 år på myndigheten i olika befattningar, bland annat som rättschef och som operativ chef.

Karin Ödquist Drackner, UNICEF Sveriges barnrättsjurist och även hon en tidigare juriststudent från Lund. Karin ansvarar för att handlägga och vara sakkunnig i UNICEF Sveriges prioriterade barnrättsfrågor i Sverige och bidrar med underlag till opinionsbildning nationellt och lokalt. Särskilt arbetar hon med Barnkonvention och tredje tilläggsprotokollet, migration och socialt utanförskap.

Anna Lööv Schöning, advokat och delägare på Cityadvokaterna i Malmö. Tidigare en juriststudent på Lunds universitet, och jobbar nu med bland annat migrationsrätt. Hon har tidigare föreläst för Asylrättstudenterna, och var en av grundarna av Migrationskollegiet i Malmö.

Ulrika Geijer, chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Även Ulrika är en tidigare juriststudent från Lund och har under en längre tid deltagit som mentor i de mentorsprojekt som den Juridiska Föreningen i Lund (JF) anordnar.

 

VAR, NÄR, HUR?  

Datum: 24 oktober 2018

Tid: Kl. 18.00 (..)

Plats: Lilla Salen, AF-borgen

Anmälning: 10 oktober – 19 oktober

Vi ses den 24 oktober! 

 

Azalea Safaei

Kontakt: debatt.jia@jf.se