Debatt

Om debattens betydelse, Internationella brottmålsdomstolen och Oxfordstilen

Debattens betydelse
Med en blinkning mot såväl JiA:s tradition som progression är 2017 års debatt en ansats till något nytt för vår studentdiskurs. I en miljö som präglas av konstruktiv diskussion växer vi som individer och idéutvecklandet frodas. Essentiellt för idéutbytet är debatten. I processen och efterdyningarna av en intellektets duell vidgar sig medverkarnas och åhörarnas kritiska tänkande. Utmaningen är att uppnå en givande diskussion som inte glider över i enkelt åsiktshävdande.

Flera aktuella händelser kan få vår liberaldemokratiska bubbla att framstå som skör trots sitt sekellånga byggande. Tydliga exempel är Brexit, Trumps valseger, och nationalismens globala framfart. Men mot cynism finns optimism, mot främlingsfientlighet finns nyfikenhet, och mot slutenhet finns öppenhet. För att återta diskursen i vår kultur kan vi lägga fram förutsättningarna för den givande debatten, där kritiska argument för och emot samhällets underliggande premisser får stångas.

JiA är en mötesplats mellan drivna människor som vill utmana sig själva och sina idéer. Därför är debatten ett viktigt element. Genom debatten lägger vi fram en idé i ett kritiskt forum och granskar dess hållbarhet från olika perspektiv. I processen får vi möta nya tankar och åsikter, och i utbytet växer vår förståelse inte bara för ämnet till hands utan för varför vi tänker och tycker som vi gör. Vi tvingas utmana våra föreställningar.

I år prövar vi något för en svensk kultur ovanligt, och exponerar våra samtalsnormer till nytänkande. I år kommer debatten hållas om Internationella brottmålsdomstolen engelska i Oxfordformatet onsdagen den 25 oktober i lilla salen på AF-borgen.


Varför Internationella brottmålsdomstolen?

Internationella brottmålsdomstolen (ICC för International Criminal Court of Justice) är ett interstatligt initiativ för global rättvisa. Den bakomliggande filosofin är att Rule of Law inte ska begränsas till nationalstatens gränser, och att rättvisans dom ska falla hårt mot våldets destruktivitet. Idealet är nobelt och eftersträvansvärt, men domstolens faktiska makt och utövande väcker frågor. Kan ICC verkligen göra skillnad för global rättvisa när supermakter som USA, Ryssland och Kina inte ratificerar Romstadgan för ICC (1998)? Är ICC en kraft att räkna med i kampen för global rättvisa, eller är det dömt att förbli relativt verkningslöst gentemot de mäktigaste staterna? Kan vi verkligen kalla ICC:s rättsutövande för verklig rättvisa?

Idealismens största fiende är passiviteten, en generell regel som särskilt präglar ICC. Ett träffande historiskt exempel där en världsomspännande institution med globala ändamål misslyckades på grund av brist på slagkraft är Nationernas Förbund efter första världskriget. Förbundets svaga handlingsförmåga härrörde från de verkligt starka nationernas frånvaro, framförallt USA men även Sovjetunionen, Tyskland och Japan. Likheterna är påfallande. Förödande konflikter som Syriens inbördeskrig härjar och ICC förblir handlingslöst. 

Förutsättningarna är de rätta för en debatt, så låt oss få höra den.


Debatten

Debatterna har genom JiA:s 30-åriga historia hållits i framförallt panelstrukturerade format. I år kommer vi utforska något helt nytt. Med inspiration från den engelska debattkulturen kommer  årets evenemang hållas på engelska i den väletablerade Oxfordstilen. Konceptet innebär ett tävlingsinriktat format där en motion läggs fram för två sidor att debattera, precis som att en proposition läggs fram i riksdagen. Lag ett, propositionssidan, för fram argument för att försvara motionen. Lag två, oppositionssidan, argumenterar för varför motionen inte är korrekt. Till slut röstar åhörarna för vilken sida som varit mest övertygande.

 

Kom och upplev en debatt likt aldrig förr i JiA:s historia! We bid you welcome!

Primus Holm Linder