Kontaktsamtal

JiA-dagarna är till för att skapa kontakt mellan juriststudenter och näringslivet. Under JiA-mässan den 26 oktober ges studenter möjlighet till kontaktsamtal med flera utav de utställande företagen. Det är ett tillfälle för studenterna att möta företagen och dess representanter under mer informella former. Tanken är att både företagen och studenterna ska få möjlighet att stifta bekantskap med varandra, ställa frågor och knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

Kontaktsamtalen ska inte vara några regelrätta anställningsintervjuer, utan ett mer avslappnat sätt att skapa kontakter och en uppfattning om företagen utan pressen av en intervjusituation. Varje samtal är ca 20 min långt. Anmälan är öppen för studenter från samtliga terminer, men studenter från de senare terminerna prioriteras. Det finns goda möjligheter att delta i flera samtal med olika företag under dagen. Desto fler kontakter som knyts desto större möjlighet att hitta rätt!

Kontaktsamtalen ska genomsyras av:

  • Professionalitet
    Företagen och studenterna ska känna sig proffsigt bemötta, väl informerade och gott omhändertagna.
  • Personligt
    Studenterna och representanterna ska få en chans att lära känna varandra, knyta band till varandra och skapa äkta relationer. Det är viktigt med personlig närvaro för att kunna skapa meningsfulla möten.
  • Prestigelöst
    Deltagarna ska känna sig bekväma, motiverade och undgå den press som vanligtvis finns i mötet med representanter från arbetslivet. Tanken är därför att kontaktsamtalen ska ske under mer informella och prestigelösa former jämfört med exempelvis en arbetsintervju.

Maila gärna kontaktsamtal.jia@jf.se om du är intresserad eller har frågor!

Ansvarig: Emelie Persson