Kontaktsamtal

JiA-dagarna är till för att skapa kontakt mellan juriststudenter och näringslivet. Under dagen för mässan hålls också JiA-dagarnas kontaktsamtal. Det är ett tillfälle för studenterna att möta flera av de utställande företagen och dess representanter under mer informella former. Tanken är att både företagen och studenterna ska få möjlighet att lära känna varandra, ställa frågor och knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

Kontaktsamtalen ska inte vara några anställningsintervjuer, utan ett mer avslappnat sätt att bekanta sig med företagen, samtidigt som de får en möjlighet att se vem du är, utan pressen av en intervjusituation. Varje samtal kommer vara ca 20 min långt.

Maila gärna kontaktsamtal.jia@jf.se om du är intresserad eller har frågor!

Ansvarig: Simon Larsson