Kontaktsamtal

JiA-dagarna är till för att skapa kontakt mellan juriststudenter och näringslivet. Under JiA-mässan den 25 oktober ges studenter möjlighet till kontaktsamtal med flera utav de utställande företagen. Det är ett tillfälle för studenterna att möta företagen och dess representanter under mer informella former. Tanken är att både företagen och studenterna ska få möjlighet att stifta bekantskap med varandra, ställa frågor och knyta värdefulla kontakter inför framtiden.

Kontaktsamtalen ska inte vara några regelrätta anställningsintervjuer, utan ett mer avslappnat sätt att skapa kontakter och en uppfattning om företagen utan pressen av en intervjusituation. Varje samtal är ca 20 min långt. Anmälan är öppen för studenter från samtliga terminer, men studenter från de senare terminerna prioriteras. Det finns goda möjligheter att delta i flera samtal med olika företag under dagen. Desto fler kontakter som knyts desto större möjlighet att hitta rätt!

Kontaktsamtalen ska genomsyras av:

  • Professionalitet
    Företagen och studenterna ska känna sig proffsigt bemötta, väl informerade och gott omhändertagna.
  • Personligt
    Studenterna och representanterna ska få en chans att lära känna varandra, knyta band till varandra och skapa äkta relationer. Det är viktigt med personlig närvaro för att kunna skapa meningsfulla möten.
  • Prestigelöst
    Deltagarna ska känna sig bekväma, motiverade och undgå den press som vanligtvis finns i mötet med representanter från arbetslivet. Tanken är därför att kontaktsamtalen ska ske under mer informella och prestigelösa former jämfört med exempelvis en arbetsintervju.

Hur gör du för att anmäla dig?

Fyll i de obligatoriska fälten. Läs beskrivningarna för alla företag och kryssa i de företag som du är intresserad av att träffa. Varje student kommer maximalt få 3 samtal under dagen men du kan skriva upp dig på fler än så i anmälan. I nästa steg kan du prioritera dina val. Först till kvarn gäller och studenter från termin 5 och uppåt ges företräde. Efter att anmälan har stängt den 9 oktober kommer din plats att bekräftas genom mail.

Många av företagen som håller kontaktsamtal vill se CV, personligt brev och betyg. Det är obligatoriskt att bifoga CV. Att bifoga personligt brev och betyg är frivilligt – för att veta om företaget du vill prata med önskar se det, läs i företagets beskrivning. Det personliga brevet skickas in innan du vet vilket företag du kommer prata med, något som företagen är informerade om. Vill du ha flera samtal kan du skicka in ett ”allmänt” personligt brev, eller flera stycken som är riktade till specifika företag. Du kan maximalt bifoga 5 dokument.

 

Maila gärna kontaktsamtal.jia@jf.se om du är intresserad eller har frågor!

Ansvarig: Emelie Persson