Finans, skatt och myndighet

Ernst & Young (EY)
Inom EY Tax & Law arbetar skattekonsulter och affärsjurister inom många spännande områden såsom bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, företags- och personbeskattning, moms, internprissättning, fastighetsbeskattning, immigration mm. Som konsult hos oss kan du förvänta dig omväxlande och utmanande arbetsuppgifter, coachning av erfarna kollegor samt den professionella utbildning som du behöver för att starta och växa i din karriär.

 

Är du nyfiken på EY och vad vi kan erbjuda dig? Ta då chansen att ”träffa” oss digitalt över en kopp kaffe så kan vi berätta mer om oss och vilka möjligheter som finns på EY, både under studierna och när du är nyexaminerad.

 

Terminskrav: Fördjupningskurser och 5 för praktik

Personligt brev: Ja

 

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdens roll är opartisk och vårt uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är vår uppgift att se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Men det är också vår uppgift att se till att den som har en skuld att betala ska få stöd och vägledning för att reda ut sin situation. Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta. Därför arbetar Kronofogden förebyggande för att minska antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta.

 

Terminskrav: 6 och uppåt
Personligt brev: Ja

 

Deloitte

Deloitte är ett av världens största revisions- och konsultföretag med 312 000 medarbetare i 150 länder. I Sverige har verksamheten Tax & Legal cirka 220 medarbetare som arbetar på våra kontor runt om i landet. Skatteområdet präglas av föränderlighet och komplexitet vilket ständigt ger oss nya utmaningar och möjligheter. Vi arbetar proaktivt för att identifiera ett företags eller en privatpersons skattemässiga möjligheter och risker. Genom att tillhandahålla kvalificerad rådgivning optimerar vi skattehanteringen hos våra klienter. Vår expertis omfattar såväl det nationella som det internationella skatteområdet. Vi skapar svenska eller internationella team som levererar skräddarsydda lösningar motsvarande varje klients specifika önskemål.

 

Terminskrav: 4 och uppåt

Personligt brev: Ja