Finans, skatt och myndighet

EY

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och rådgivning med kontor i över 150 länder och 250 000 medarbetare globalt. Inom EY Tax och Law arbetar vi med bolagsrätt, avtalsrätt, arbetsrätt, företags- och personbeskattning, moms, internprissättning och immigration m.m.

 

Hos EY får din karriär bästa möjliga start med spännande kunduppdrag där du snabbt får ta ansvar som ger ovärderliga erfarenheter. Våra omfattande interna utbildningsprogram ger dig möjlighet att utmanas och utveckla din yrkesmässiga och personliga kompetens i en stöttande miljö. Som medarbetare hos oss får du också en egen karriärcoach som hjälper dig att nå dina personliga mål.

 

Grant Thornton

 

Grant Thornton är Sveriges största revisions- och konsultföretag med fokus på entreprenörer och tillväxtbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Tillsammans stärker vi Sveriges näringsliv och skapar hållbar tillväxt. Vi är ett medlemsföretag inom Grant Thornton International – en global paraplyorganisation. 

 

Skatteavdelningen på Grant Thornton räknas till en av Sveriges mest välrenommerade och är den ledande skatterådgivaren till ägarledda företag med helhetslösningar som tillgodoser såväl företagets som ägarens skattesituation. Samtidigt hjälper vi större företag som söker en oberoende part för sin skatterådgivning. Vi erbjuder tjänster inom fyra nyckelområden: fåmansföretag, företagsbeskattning, internationell beskattning och moms-tull- och punktskatter.

 

Önskar se personligt brev!

 

KPMG

KPMG är en arbetsplats för dig som vill göra skillnad. Vi erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom bl.a. skatt, M&A och annan juridisk rådgivning. Tillsammans med engagerade kollegor över hela världen har du möjlighet att vara med och förändra morgondagens näringsliv.

 

Gemensamt för de medarbetare som vi anställer på KPMG är att de är prestigelösa och teamorienterade personer. Vi sätter ett stort värde i att alla hos KPMG mår bra, utvecklas och har roligt tillsammans. Kan du bidra till det, värderas det högt. Hos oss trivs personer som har ambition och driv att skapa förändringar till en bättre framtid.

 

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdens roll är opartisk och vårt uppdrag är att skapa balans mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är vår uppgift att se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem. Men det är också vår uppgift att se till att den som har en skuld att betala ska få stöd och vägledning för att reda ut sin situation. Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta. Därför arbetar Kronofogden förebyggande för att minska antalet människor och företag som riskerar att bli överskuldsatta.

 

PwC

 

PwC erbjuder bland annat tjänster inom skatterådgivning och affärsrådgivning. Syftet är att stödja våra kunder i

att skapa värdetillväxt och trygghet. För våra kontaktsamtal vill vi gärna på förhand veta huruvida Du som student framförallt är intresserad av skatterådgivning eller vår affärsjuridiska rådgivning.

 

Önskar se personligt brev!