JiA-kommittén 2016!

Nu är JiA-kommittén 2016 äntligen tillsatt!
Det har varit ett otroligt svårt jobb att välja ut endast åtta personer och vi vill rikta ett stort tack till alla er som sökte!

JiA-kommittén 2016 kommer att bestå av:

Annons/Layout: Max af Klercker
Case/Pre-Party: Sofia Ingelberg
Debatt: Jesper Bokefors
Kontaktsamtal: Alicia Grethes
Lounge: Einar Tingström
Marknadsföring/kommunikation: Asta Schulz
Mässa/logistik: Anna Bergström
Training Day/Föredrag: Jacob Andersson

Vi är övertygade om att ni kommer att göra ett fantastisk bra jobb!

/ Generalerna