Möt Ava Baghchesara

Hej hej! Mitt namn är Ava och påbörjar till hösten min tredje termin på juristprogrammet. För ungefär ett år sedan flyttade jag till Lund ovetandes om vilket det första ämnet jag skulle plugga på programmet var. Idag har mitt intresse för juridiken växt med terminernas gång, samtidigt som jag redan hunnit engagera mig inom såväl Juridiska föreningen som annat som Lunds studentliv har att bjuda på. Resan fortsätter, och idag är jag en del av JiA-kommittén, med ansvar för den årliga debatten. 

Utöver min identitet som juriststudent är jag uppvuxen med både tre språk och tre medborgarskap. Även engagemang på mina tidigare skolor har alltid varit en stor del av mitt liv, där jag suttit i både den ena och den andra styrelsen och kommittén. Den sista gnuttan tid jag hade över dedikerades till idrotten i alla dess former. Idag blickar jag dock framåt mot årets JiA-vecka, förväntansfull och taggad. Hoppas att vi ses där! 

Kontakt: debatt.jia@jf.se