Möt Beatrice Gunnervall

Beatrice

Mitt namn är Beatrice Gunnervall och jag ansvarar i år för kontaktsamtalen under JiA-mässan. Jag är född och uppvuxen på Lidingö men vill helst inte förknippa mig med ön utan brukar nöja mig med att säga att jag är ifrån Stockholm. Jag är 22 år gammal och börjar till hösten min fjärde termin, en termin fylld av allt det där ingen vill läsa på juristprogrammet. Därför är det tur att jag har detta fantastiska uppdrag som distraktion.

Förutom att lösa juridiska problem har jag ett stort intresse för internationella utbyten, språk och ideella engagemang. Detta har tagit sig uttryck genom att jag har studerat ett år i Australien, arbetat som volontär i Ecuador och satt min fot på alla världens kontinenter. Förhoppningsvis är mitt nästa stopp på världskartan Colombias orörda stränder för att dansa salsa till tonerna av Enrique Iglesias. Det är även detta engagemang som har varit min drivkraft till att ansvara för kontaktsamtalen. För mig är det viktigt att studenter skapar en god kontakt med arbetslivet och får upp ögonen för vilka möjligheter som finns efter studierna. Mitt mål är att kontaktsamtalen ska präglas av professionalitet, personlighet och prestigelöshet i syfte att skapa meningsfulla möten och ovärderliga kontakter.

Kontakt: Kontaktsamtal.jia@jf.se