Möt Primus Holm Linder

Primus

Bonjour!  

Namnet är Primus. Angenämt, trevligt, nöjet är mitt. En hybrid mellan Småland och Lidingö. Född, fodrad och fortfarande fast i Lund, den klistrande mötesplatsen för människor från alla bakgrunder. Studerar juridik i den naiva och idealistiska förhoppningen att få dra mitt strå för global rättvisa, jämlikhet, och jämställdhet. Vore inte fel att bli känd också. Haha. Drivs av nyfikna människor som anländer, ser, och agerar. En stor utmaning för mig själv och min omgivning är sökandet efter personlig balans när självförverkligande inte sällan ställs mot självdistans.  

Min förhoppning med JiA-debatten 2017 är att utveckla detta forum för idéutbyte. Inspirationen härrör från egna debattävlingar i Storbritannien, vars retorikpräglade kultur kan utgöra en lärorik inspirationskälla för den svenska debattstilen. Den svenska andan av samverkan och kompromiss ska på inga villkor förkastas, men vår intellektuella miljö kan nå nya höjder med hjälp av ytterligare fokus på jämförelsen mellan ömsesidigt uteslutande argument som tydligt träffar kärnan av en kritisk fråga. Att kunna försvara sina värderingar, applicera kritiskt tänkande och vara öppensinnad för olika uppfattningar, med språklig elegans och finess för att främja nyans och precision, är karaktärsdrag som kan få ytterligare emfas. Årets debatt är en ansats till att vara ett steg i den riktningen. Cheers.

Kontakt: Case.jia@jf.se & Debatt.jia@jf.se