Preparty

Prepartyt är startskottet för JiA-dagarna och anordnas tillsammans med Setterwalls Advokatbyrå! Mer information kring kvällen och hur man anmäler sig kommer inom kort! 

Kontakt: case.jia@jf.se

IMG_4900