DEBATT
Debatt 2022
Debatt 2022

Välkomna till årets JiA-debatt – (Miss)bruk av yttrandefriheten.

Våren 2022 präglades av Rasmus Paludans koranbränningar på flera platser i Sverige. Detta ledde till våldsamma upplopp och stor samhällsdebatt. Polisens bevakning vid Paludans valmöten har kostat samhället över 43 miljoner kronor.

Årets JiA-debatt kommer att handla om de begränsningar av yttrandefriheten som svensk lag ställer upp, och vilka syften som kan anses rättfärdiga en inskränkning av yttrandefriheten. Vart drar vi gränsen när det gäller friheten att uttrycka en åsikt som andra skadas av? Det finns många intressanta frågor att diskutera. Årets debatt vill man verkligen inte missa!

Debattörer 2022

Nadim Ghazale

Polis och föreläsare som ofta medverkar i debatt om brottslighet i media, bland annat i TV-programmet Veckans Brott.

Percy Bratt

Advokat som i stor utsträckning arbetar med yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter. Han har varit juridiskt ombud i flera uppmärksammade mål.

John Stauffer

Människorättsjurist och verksam som chefsjurist vid Civil Right Defenders. Tidigare har han arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen.

Lena Matthijs

Polis, jurist och författare. Hon arbetar som universitetsadjunkt vid polisutbildningen i Borås.

Joakim Nergelius

Professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och har tidigare doktorerat i konstitutionell rätt vid Lunds universitet.

Moderator 2022

Mathilda Tarandi

Mathilda Tarandi är doktorand vid Juridiska institutionen i Lund och forskar i rättshistoria.

Ladda ned appen!

Anmälan till samtliga event under JiA-dagarna sker i appen! Ladda ned den redan idag för att vara redo då platserna släpps!