FÖREDRAG
FÖREDRAG
Föredrag 2023

Under JiA-dagarna hålls föredrag med personer som på olika sätt arbetar med juridiken. Föredragen är ett utmärkt tillfälle för studenter att få inblick i hur livet som yrkesverksam jurist kan se ut. I år kan vi med stolthet presentera två föredrag som vi tror och hoppas kommer att vara mycket uppskattade av studenter från alla Juristprogrammets terminer.

Föredragen kommer att hållas på svenska.

Vid frågor kontakta: foredrag.jia@jf.se

VIKTIG INFORMATION: Kvällsföredraget med Hanna Lindblom tidigareläggs till 17:30.

Föredragande jurister 2023
Peter Svensson - Lunchföredrag 2023

Peter är idag utvecklingsansvarig för Initium Stöd & Skyddat Boende och tidigare verksamhetsansvarig för Passus – Fryshusets avhopparverksamhet. Efter att själv ha levt ett kriminellt liv som fullvärdig medlem inom en av landets tyngst belastade mc-gäng besitter Peter en unik livserfarenhet inom avhoppverksamhet då han själv valde att ”hoppa av” under fängelsevistelse. Idag jobbar han aktivt med stöd och hjälp åt andra som vill genomgå samma resa som han själv; att bryta sig loss från det kriminella livet och komma tillbaka ut i samhället.

Peter kommer att dela med sig utav både sin väg in men också ut ur den kriminella miljön. Vi kommer att få höra vad som blev brytpunkten som fick honom att lämna och hur avhopparverksamheten fungerade i praktiken. Han kommer även ge sin syn på hur avhopparverksamheten ser ut idag och vad som kan koma att krävas i framtiden med en bara eskalerande gängproblematik i dagens Sverige.

Anmälan till alla event släpps en timme tidigare i appen!

Hanna Lindblom - Kvällsföredrag 2023

Hanna Lindblom har byggt en yrkeskarriär till att bli en av landets främsta straffrättsliga försvarare med flera uppmärksammade mål i ryggen såsom rättegångarna kring Abbe ”blattelito” Alsaadi, Martin Timell, våldtäkten i Tumba och folkmord i Rwanda. Hon kommer bl.a. prata om vikten av att ingen ska dömas ohörd och att alla förtjänar en rättvis rättegång. Hur det är att arbeta under medialt tryck mot en samhällsopinion som redan har bestämt sig på förhand utanför domstolens väggar, och hur mycket traditionella och sociala medier kan komma att påverka utgången av en dom.

Precis likt oss själva startade Hanna som juriststudent här i Lund och kommer till kvällsföredraget tillbaka för att dela med sig utav sina livserfarenheter under yrkesbanan från studerande till stjärnadvokat och det lärdomar hon tagit med sig längst vägen.

Anmälan till alla event släpps en timme tidigare i appen!

Tidigare föredrag

Föredragen är en uppskattad del av JiA-dagarna och tidigare år har bland annat Frida Wallin, Elisabeth Massi Fritz, Johan Eriksson, Daniel Suneson, Björn Hurtig, mfl hållit mycket uppskattade föredrag för studenter under JiA-dagarna. 

Anmälan till föredragen kommer att ske i appen, ladda ned den nu för att vara förberedd när anmälan öppnar!