DEBATE
Debate 2023
Debate 2023

The debate is a recurring and much appreciated part of the JiA-week that this year takes place on the first of November. 

The theme of this year's debate is going to be released during the autumn, keep an eye out on our social medias to not miss out on important information and ticket releases.

Debattörer 2022

Nadim Ghazale

Polis och föreläsare som ofta medverkar i debatt om brottslighet i media, bland annat i TV-programmet Veckans Brott.

Percy Bratt

Advokat som i stor utsträckning arbetar med yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter. Han har varit juridiskt ombud i flera uppmärksammade mål.

John Stauffer

Människorättsjurist och verksam som chefsjurist vid Civil Right Defenders. Tidigare har han arbetat för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Diskrimineringsombudsmannen.

Lena Matthijs

Polis, jurist och författare. Hon arbetar som universitetsadjunkt vid polisutbildningen i Borås.

Joakim Nergelius

Professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet och har tidigare doktorerat i konstitutionell rätt vid Lunds universitet.

Moderator 2022

Mathilda Tarandi

Mathilda Tarandi är doktorand vid Juridiska institutionen i Lund och forskar i rättshistoria.

Download the app!

Sign-ups for the events (and a whole lot more) will be in the app on both Google Play and Appstore. Download it today and put on notifications so you won't miss anything!