DEBATE
Debate 2023
Debate 2023

The debate is a recurring and much appreciated part of the JiA-week that this year takes place on the first of November.         

Temat för årets debatt är borttagandet av straffrabatten och följden att unga vuxna nu kan dömas till livstids fängelse.

Föregående val var straffrabatten ett hett debatterat ämne och effekten av dess borttagande kan nu synas i domstolarnas dömande verksamhet. Med hänsyn till det eskalerande våldet med allt yngre gärningsmän är ämnet fortfarande mycket omdiskuterat. Hur förhåller sig lagändringen till teorier om allmän- och individualprevention? Hur ser lagändringen ut ur rehabiliteringsperspektivet? Vilka moraliska överväganden bör beaktas när gärningspersonen är nyss 18 år fyllda? 

Debattörer 2023

Marianne Kristiansson

Specialist på rättspsykiatri och professor emerita på Karolinska Institutet.

Morgan Johansson

Före detta Justitieminister och tjänstgörande riksdagsledamot som innehade ämbetet när propositionen till lagförslaget lämnades in till riksdagen.

Robert Klackenborn

Advokat på Ejder Advokat med lång erfarenhet som försvarare.

Tova Bennet

Forskare från Juridiska Fakulteten i Lund med särskilt fokus på frågor om straffansvar.

Moderator 2023

Karol Nowak

"Universitetslektor vid Juridiska Fakulteten och kursansvarig för flera kurser inom straffprocessrätten och mänskliga rättigheter"

Download the app!

Sign-ups for the events (and a whole lot more) will be in the app on both Google Play and Appstore. Download it today and put on notifications so you won't miss anything!