LECTURES
LECTURES
Lectures 2023

During the JiA-days there will be lectures by people working in different legal areas. The lectures are a great way for students to get insight into the working life in the legal world. This year we can proudly present two lectures which we hope and believe will be very appreciated by students from all semesters of the law programme.

The lectures will be held in Swedish.

If you have questions, please contact us at: foredrag.jia@jf.se

VIKTIG INFORMATION: Kvällsföredraget med Hanna Lindblom tidigareläggs till 17:30.

Föredragande jurister 2023
Peter Svensson - Lunchföredrag 2023

Peter är idag utvecklingsansvarig för Initium Stöd & Skyddat Boende och tidigare verksamhetsansvarig för Passus – Fryshusets avhopparverksamhet. Efter att själv ha levt ett kriminellt liv som fullvärdig medlem inom en av landets tyngst belastade mc-gäng besitter Peter en unik livserfarenhet inom avhoppverksamhet då han själv valde att ”hoppa av” under fängelsevistelse. Idag jobbar han aktivt med stöd och hjälp åt andra som vill genomgå samma resa som han själv; att bryta sig loss från det kriminella livet och komma tillbaka ut i samhället.

Peter kommer att dela med sig utav både sin väg in men också ut ur den kriminella miljön. Vi kommer att få höra vad som blev brytpunkten som fick honom att lämna och hur avhopparverksamheten fungerade i praktiken. Han kommer även ge sin syn på hur avhopparverksamheten ser ut idag och vad som kan koma att krävas i framtiden med en bara eskalerande gängproblematik i dagens Sverige.

Sign-ups are released one hour early in the app!

Hanna Lindblom - Kvällsföredrag 2023

Hanna Lindblom har byggt en yrkeskarriär till att bli en av landets främsta straffrättsliga försvarare med flera uppmärksammade mål i ryggen såsom rättegångarna kring Abbe ”blattelito” Alsaadi, Martin Timell, våldtäkten i Tumba och folkmord i Rwanda. Hon kommer bl.a. prata om vikten av att ingen ska dömas ohörd och att alla förtjänar en rättvis rättegång. Hur det är att arbeta under medialt tryck mot en samhällsopinion som redan har bestämt sig på förhand utanför domstolens väggar, och hur mycket traditionella och sociala medier kan komma att påverka utgången av en dom.

Precis likt oss själva startade Hanna som juriststudent här i Lund och kommer till kvällsföredraget tillbaka för att dela med sig utav sina livserfarenheter under yrkesbanan från studerande till stjärnadvokat och det lärdomar hon tagit med sig längst vägen.

Sign-ups are released one hour early in the app!

Earlier lectures

The lectures are an appreciated part of the JiA-days and earlier years we've had lectures by Frida Wallin, Elisabeth Massi Fritz, Johan Eriksson, Daniel Suneson, Björn Hurtig and many others. Their lectures have been highly appreciated by the students. 

Sign up for the lectures will be in the app, download it now to be prepared for the future when sign ups open!